Terms of Use

1. Terms

By accessing this School, you are agreeing to be bound by these Terms of Use, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this School are protected by applicable copyright and trademark law.

2. Use License

 1. Permission is granted to temporarily download one copy of any downloadable materials on the School’s website for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:
   1. modify or copy the materials;
   2. use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);
   3. attempt to decompile or reverse engineer any software contained on the School’s web site;
   4. remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or
   5. transfer the materials to another person or 'mirror' the materials on any other server.
 2. This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by Company at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

3. Disclaimer

The materials on the School’s website are provided 'as is'. The School makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights. Further, the School does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its website or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

4. Limitations

In no event shall the School be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption) arising out of the use or inability to use the materials on the School’s website, even if the School or an authorized of the School has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

5. Revisions and Errata

The materials appearing on the School’s website may include technical, typographical, or photographic errors. The School does not warrant that any of the materials on its web site are accurate, complete, or current. The School may make changes to the materials contained on its web site at any time without notice. The School does not, however, make any commitment to update the materials.

6. Links

The School has not reviewed all of the sites linked to its website and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by the School of the site. Use of any such linked website is at the user's own risk.

7. Site Terms of Use Modifications

The School may revise these Terms of Use for its website at any time without notice. By using this website you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms of Use.

8. Governing Law

Any claim relating to the School’s website shall be governed by the laws of the School Owner’s home jurisdiction without regard to its conflict of law provisions.

Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató Pinke Attila (blockchainbloom) szabályozza. A tájékoztató módosításai a blockchainbloom.com címen történő közzététellel lépnek hatályba. Fenntartom a jogát, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntéssel bármikor módsíthatom. Így mint Adatkezelő a jelen tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján vagyok jogosult (de nem köteles) az érintetteket a módosításról tájékoztatni. Amennyiben érintett vagy, a jelen tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult vagy az adatkezeléssel kapcsolatos jogaidat gyakorolni.

Tiszteletben tartom weboldal látogatóink/szolgáltatásaink iránt érdeklődők magánéletének védelmét, ezért kizárólag olyan információkat gyűjtök és kezelek, amelyek jelen tájékoztatóban meghatározott célok szempontjából elengedhetetlenek. Az oldalam használata és szolgáltatásaink igénybevétele teljesen önkéntes, így az ehhez esetlegesen szükséges személyes adatok kezelése is önkéntesen kerülnek hozzám, melyeket a céltól függően hozzájárulás, szerződés teljesítése, jogszabályi kötelezettség teljesítése, vagy jogos érdek jogalapokon kezelek. Jelen tájékoztató célja, hogy minden adatkezelési tevékenységemet átlásd és minden egyes adatkezelésem célja és azok eszközei, jogalapja, valamint nem utolsó sorban az ezzel kapcsolatban biztosított jogaid világosan érthetőek legyenek számodra.

Irányadó jogszabályok

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor különös tekintettel vettem figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletét („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), a 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker. tv.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

A tájékoztató összeállításakor figyelemmel voltam továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlására is.

Ki vagyok?

Pinke Attila, mint magánszemély és a Blockchainbloom tulajdonosa. cím: 1037 Budapest Bécsi út 322, adószám: 69318692-1-41), mint Adatkezelők, elérhetők a következőkben említett adatvédelmi jogokkal kapcsolatban az alábbi módokon:

• Postán: Székhely: 1037 Budapest Bécsi út 322

• Telefonon: +36 70 280 9318 számon

• E-mailen: [email protected] címen.

• Webhely: blockchainbloom.com

Jelen adatkezelési tájékoztatóban leírtak kiterjednek hírlevelezéshez, edm-küldéshez, termék vagy szolgáltatás megvásárlásához (online vagy offline) és az alábbi weboldalam kapcsolódó adatkezelésekre:

• blockchainbloom.com


Megkeresésedre késedelem nélkül, de legkésőbb 1 hónapon belül válaszolok, hacsak a jogi feltételek a válaszadásra 2 hónapos hosszabbítást lehetővé nem teszik.

Mivel foglalkozom?

Blokklánc és kirptovaluta témakörben készítek híreket és oktatok: online és tantermi képzés keretében, kézikönyvekkel és konzultációval, stratégiai tanácsadással segítem ügyfeleimet abban, hogy ezen a területen még eredményesebb lehessen. A blockchainbloom.com weboldalamon részletes tájékoztatót találsz rólam.

Mit gyűjtök és miért?

1.Hírlevélre feliratkozás

Alkalmanként (havi 1-5 db) küldök hírlevelet azoknak, akik érdeklődnek az blokklánc és kriptovaluta napról-napra változó trendjei és lehetőségei iránt. Hírleveleimben aktualitásokról adok számot, eljuttatjuk hozzád éppen aktuális híreimet azzal kapcsolatban, hogy milyen lehetőségeid vannak továbbképezni magad. Így hírt adok elsősorban saját szakmai anyagaimról, kiadványaimról, online és tantermi (offline) képzéseimről, oktatási lehetőségeimről, konzultációimról, esetlegesen szerződött partnereink hasonló témájú újdonságairól, híreiről.

Hírlevélre feliratkozáskor gyűjtjük a nevedet és az e-mail címedet, a feliratkozás időpontját, valamint az IP-címedet. Az adatgyűjtés jogalapja a hozzájárulásod. Az adatok megadása teljesen önkéntes, amennyiben nem járulsz hozzá, nem tudom hírlevelemet eljuttatni hozzád, hogy naprakész információkat.

A hírlevelemről bármikor leiratkozhatsz egy gombnyomással bármelyik levelemben, a levél alján szereplő linken, az adataidat törlöm és nem küldök neked további hírlevelet. Adataidat mindaddig kezelem, még a hírlevélről le nem iratkozol. Személyes adataid törlését kérheted továbbá postai úton a 1037 Budapest, Bécsi út 322. címen, valamint e-mailben az bcb@blockchainbloom címen is.

2. Kapcsolat oldal

Emailben kérdéseket tehetsz fel nekem a szolgáltatásaimról és ajánlatot kérhetsz tőlem. Kérlek, ne közölj velünk olyan személyes adatot, amely az ajánlatadási fázisban nem szükséges. Amennyiben erre mégis szükség lenne, adataidat bizalmasan kezelem. Mivel szolgáltatásaim értékesítésében vagyok érdekelt, adataid megadását úgy értelmezem, hogy azokat egy esetleges jövőbeli szerződéskötés előkészítése érdekében osztod meg velem. Az adatok megadása önkéntes, amennyiben nem kapok elég információt a válaszadásra, előfordulhat, hogy nem tudom teljesíteni a kérésedet, vagy nem tudok ajánlatot adni. Bízom benne, hogy válaszommal megelégedésedre szolgálok és hamarosan szerződött ügyfeleim/vevőim között köszönthetlek. Adataidat a polgári jogi igény érvényesíthetőségének elévülési idejéig őrzöm meg, ez a hatályos jogszabályok alapján 5 év.

3. Könyv megrendelése / Tréning megrendelése / Online tréning megrendelése

Könyv/Tréning/Online tréning megrendelésekor kért adataidat a szerződéskötés és megrendelés teljesítése céljából kezelem. Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése.

Adataidat a polgári jogi igény érvényesíthetőségének elévülési idejéig őrzöm meg, ez a hatályos jogszabályok alapján 5 év, kivéve számlázási bizonylatokon szereplő személyes adataidat, ezeket a kötelező jogszabályi előírásokat betartva lezárt üzleti év + 8 évig őrzöm.

Felhívom a figyelmedet, hogy nevedet és e-mail címedet a szerződés teljesítését követően kizárólag saját célra felhasználom edm-küldéséhez, annak érdekében, hogy következő kiadványaimról, tréningeimről, oktatási anyagaimról értesülhess.

Az így kezelt adataid: név, e-mail cím

Ebben az esetben az adatkezelés jogos érdekből történik, mivel a GDPR szerint személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető, ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között. Pinke Attila jogos üzleti érdeke, hogy azon olvasóit, vásárlóit, akik már konkrét vásárlással igazolhatóan kifejezték munkája iránt érdeklődésüket, újra elérje, új ajánlataival és kiadványaival megkeresse. Azzal a feltételezéssel is élve, hogy ez érintettek érdeke is, mivel korábbi vásárlásukkal már kifejezték egyértelműen, hogy Pinke Attila témáiban fejlődni szeretnének és naprakész információra van szükségük. Az érdekmérlegelés eredményeként megállapításra került, hogy érintettek érdeke nem sérül aránytalanul, az így kapott e-mailek nem esnek egy súly alá a kéretlen levelekkel és maximálisan biztosított a tiltakozás joga. Tiltakozásodat az adatkezelés ellen postai úton a 1037 Budapest, Bécsi út 322. címen vagy e-mailben az [email protected] címen juttathatod el hozzám, valamint az előírtaknak megfelelően a levelezési listáról le is lehet iratkozni bármikor bármelyik hírlevél, edm alján az erre a célra fejlesztett linkre kattintva. Tiltakozás és leiratkozás esetén is a személyes adataidat haladéktalanul törlöm.

4. Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

Amennyiben szolgáltatásaim igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémád lenne, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphetsz velem. A beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon megadott adataidat a neveddel és e-mail címeddel, valamint más, önként megadott személyes adatoddal együtt, az adatközléstől számított legfeljebb két év elteltével törlöm.

Szolgáltatásom során előfordulhat, hogy jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelések fordulnak elő. Ilyen esetben az adat felvételekor tájékoztatást adok írásban -kivételes esetben szóban- arról, hogy az éppen aktuális adatfelvétel során miként, milyen célból, milyen alapon fogom adataidat kezelni, meddig őrzöm meg és milyen jogaid vannak az adatkezeléssel kapcsolatban.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén köteles vagyok a tájékoztatás megadására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

Ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adok ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5. Közösségi oldalak

Közösségi oldalakon tartom veled a kapcsolatot, így a Facebook/ Twitter/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neved, illetve a felhasználói nyilvános profilképed láthatjuk, amennyiben regisztráltál ezekre a közösségi oldalakra és ezt a beállításaid során engedélyeztet a közösségi oldal üzemeltetőjének. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Ki kapja meg az adataidat?

A személyes adataidat munkatársaim kezelhetik, valamint azok az adatfeldolgozók akik velünk írásbeli adatfeldolgozói szerződést kötöttek.

Adataidat mind munkatársaim, mind adatfeldolgozóim és az ő közvetlen munkatársai kizárólag az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges mértékben és a jogalap biztosította ideig kezelhetik.

Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a velem kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Ellenőrzöm az adatfeldolgozóim munkáját, adatfeldolgozóm további adatfeldolgozót csak hozzájárulásunkkal jogosultak igénybe venni.

A Pinke Attila, mint Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

• Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) -statisztikai szolgáltatások

• Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) – statisztikai szolgáltatások, hirdetésmegjelenítés

• Teachable Inc. (470 Park Avenue South, New York, New York 10016, USA)

• Mailchimp - The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE Atlanta, GA 30308 USA)

• Agárdi Imréné (1116 Budapest, Olajbogyó utca 6 5/6) – könyvelés

Adattovábbítási nyilatkozat

Jelen tájékoztatómmal tudomásul veszed, hogy amennyiben bankkártyás fizetést választasz, a Pinke Attila (1037. Bp. Bécsi út 322) adatkezelő által a blockchainbloom.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataid átadásra kerülnek az Teachable Inc. (470 Park Avenue South, New York, New York 10016, USA), mint adatfeldolgozó részére.

Pinke Attila által továbbított adatok köre az alábbi:

• név

• e-mail cím

• tranzakció adatai

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja az Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://teachable.com/terms-of-use


Az adatkezelés biztonsága

Adataidat védelme, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodok az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

1. Milyen jogaid vannak?

Mint Érintett, tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezeléséről, valamint kérheted személyes adataidnak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, pl. a hírlevelek láblécében található linken vagy bármelyik elérhetőségünkön.

Kérelmedre tájékoztatást adunk az általam kezelt adataidról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Köteles vagyok a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást. Köteles vagyok továbbá a valóságnak nem felelő személyes adatot helyesbíteni. A személyes adatot törlöm, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi felügyelet elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesítem, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottam. Az értesítés mellőzöm, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Mint Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles vagyok a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetem, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítem mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

2. Panasztételi lehetőség

Amennyiben azt tapasztalod, hogy valamely jogodat megsértettem, lépj velem kapcsolatba az bcb@blockchainbloom e-mail címen, vagy postai úton a 1037 Budapest, Bécsi út 322 címen. Mindent meg fogok tenni az eset kivizsgálása érdekében és hogy kárpótoljalak a kellemetlenségekért.

Jogaid megsértése esetén (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz is fordulhatsz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

Panasztételi jogoddal egyébként a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

• 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

• Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

• Telefon: +36 -1-391-1400

• Fax: +36-1-391-1410

• E-mail: [email protected]

Miért használunk cookiekat, mire szolgálnak és hol tudod ezeket letiltani?

Mint mindenki, én is használok cookiekat szolgáltatásaim minőségének javítására, hogy a felhasználói élményedet javítsam és hogy minél relevánsabb, érdeklődési körödnek megfelelő hirdetést jeleníthessek meg, viselkedésalapú marketing futtatásával. Ezt kifejezett hozzájárulásoddal teszem, amennyiben elfogadod a süti-banneremet a sütik és webjelzők használatát. Az alapbeállításokon a bannerben elhelyezett linken is változtathatsz, a weboldal alap működéséhez szükséges sütiken kívül akár az összeset is letilthatod, ekkor nem követlek téged. A sütik és webjelzők tárolási idejét, nevét és célját a cookie-banneremben találod, ezt az oldalamon bármikor módosítani tudod az úgynevezett „lebegő” gomb segítségével.

Íme még pár technikai információ a cookiek kezeléséről, hogy tudd, mit hol kell beállítanod, ha le szeretnéd tiltani azok kezelését:

Technikai adatok és cookie-k kezelése

A Pinke Attila (mint Adatkezelő) rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A cookie-k lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k segítenek a weboldal optimalizálásában, abban, hogy a weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsuk ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra,

• hogy megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,

• emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,

• elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és

• figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Amennyiben a weboldalon külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem Pinke Attila., mint Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.

Mint Adatkezelő kifejezett hozzájárulásod esetén a cookie-kat és webjelzőket, pixeleket felhasználom arra, hogy a Felhasználók felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsek meg. Ez vonatkozik az olyan eseményadatok átadására is, mint például az oldalmegtekintés, a kosárhoz adás, vagy a vásárlás. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.

A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a weboldal működése nem teljes értékű.


Google Ads konverziókövetés használata

1. A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használjuk, mint Adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe vesszük a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott.

3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az Adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

4. Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról.

6. Ha nem szeretnél részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatod azáltal, hogy a böngésződben letiltod a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Te nem fogsz szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

7. További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: google.de/policies/privacy/

A Google Analytics alkalmazása

1. Oldalaink a Google Analytics alkalmazást használják, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépedre mentenek, így elősegítik az által látogatott weblap használatának elemzését.

2. Az általad használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használod a honlapunkat, továbbá, hogy a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen részünkre, valamint, hogy a számunkra a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

4. A Google Analytics keretein belül a böngésződ által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a böngésződ megfelelő beállításával megakadályozhatod, azonban felhívjuk a figyelmedet arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldalunk nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatod továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a weboldalhasználatoddal kapcsolatos adataidat (beleértve az IP-címet is), ha letöltöd és telepíted a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

5. A Google Analytics rendszerét weboldalunk látogatottságának elemzéséhez rendszerfejlesztés céljából is használjuk. Ebben az esetben nem gyűjtünk személyes adatokat. Az ilyen adatokat megosztjuk a Google más szolgáltatásaival fejlesztési célból.

6. A Google Analytics rendszerét hozzájárulásod után marketing célra is használjuk.

Facebook-hirdetések használata

1.    A Facebook-hirdetési rendszerét használom, mint Adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszem a Facebook pixel megoldást. A Facebook hirdetések a Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) szolgáltatása.

2. Amikor egy Felhasználó egy weboldalamat meglátogatja, a hozzájárulás után egy cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott.

3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Facebook és az Adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a weboldalon járt, és milyen oldalakat tekintett meg.

4. Minden látogató másik Facebook cookie-t kap

5. Az információk – melyeket a Facebook cookie-k segítségével szereztem – azt a célt szolgálják, hogy pontosabban tudjam a hirdetéseket megjeleníteni a weboldal látogatóink számára, és a segítségükkel konverziós információkhoz is jussak.

6. Ha nem szeretnél részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatod azáltal, hogy a böngésződben letiltod a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Te nem fogsz szerepelni a látogatási, illetve konverziókövetési statisztikákban.

7. A Facebook Pixel által telepített cookie segítségével a weboldalunk látogatóiról kifejezett hozzájárulásuk után olyan eseményeket is gyűjtök, mint például az oldal látogatás, a kosár oldal megtekintés vagy a vásárlás.

8. Ha egy weboldal látogató visszavonja a hozzájárulását a Facebook pixelek működéséhez, az oldal újratöltése után törlődnek a böngészőjéből a kapcsolódó cookie-k.

9. A Facebookon belül módosíthatod a saját hirdetési beállításaidat ezen a linken keresztül: https://www.facebook.com/ads/preferences

10. A Facebook adatvédelmi információit itt találod: https://www.facebook.com/privacy

Mint Adatkezelő betartom a jogszabályi előírásokat, a személyes adatokat kizárólag jogszabályban meghatározott jogalappal kezeljük, betartjuk a személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelveket. Ezeket a jogalapokat és elveket pár fogalom meghatározásával együtt adatkezelési tájékoztatónk végére összegyűjtöttem neked, hogy akár itt is tájékozódhass ezekről.

Fogalom meghatározások

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

6. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

7. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

8. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok

1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

5. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

6. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.


Budapest, 2020. június 1.